Arxivar per Mai, 2010

Jornada informativa en l’aula de cultura de la CAM

L’Aula de Cultura de CAM a Torrent acull demà dimecres, 26 de maig a les 18:30 hores, una jornada informativa per a mostrar els beneficis que pot aportar a les entitats socials convertir-se en Entitats d’Utilitat Pública, així com els avantatges fiscals derivats.

La CAM oferirà assessorament global, legal, fiscal i administratiu gratuït.

Obra Social CAM interactua amb multitud d’associacions que conten amb voluntaris i que al desconèixer els avantatges de convertir-se en entitats d’utilitat pública, perden oportunitats de poder millorar el servei que donen a la societat.

Aquestes associacions, al convertir-se en Entitats d’Utilitat Pública poden accedir a ajudes i subvencions, tant públiques com privades, aconseguit, en aquest últim cas, que les empreses puguen desgravar aquestes ajudes.

A més, una vegada les associacions hagen aconseguit convertir-se en les citades entitats d’utilitat pública, podran trobar informació sobre subvencions i convocatòries públiques nacionals i europees a través de http://www.tucamonsocial.es.

Font: L´informatiu

Anuncis

El Centre valencià de valoració i reciclatge que gestiona Gemersa, funciona sense autorització ambiental integrada des de fa més de dos anys

El BLOC declara que actualment no s’haurien cobrat els cànons municipals per no gaudir de llicència i calculen que suposen per a les arques municipals “un presumpte crebant de 250.000 euros que no s’han ingressat ni s’hauria reconegut cap dret”

El BLOC de Torrent ha denunciat la situació actual del Centre Valencià de Valoració i Reciclatge que, segons informació facilitada pels servicis territorials de la Conselleria de Medi Ambient, després de més de dos anys, encara no ha aconseguit l’autorització ambiental integrada que exigix la Llei 2/2006, de 5 de maig.

Este centre gestionat per l’empresa GEMERSA, fou presentat com el projecte estrela del director general de Canvi Climàtic, Jorge Lamparero. Segons afirmaven, es tractava de la instal·lació tecnològicament més avançada de la Comunitat Valenciana amb una capacitat de tractament d’unes 300.000 tones anuals de restes de la construcció.

La planta va ser inaugurada el 25 d’abril del 2008 per l’alcaldessa de Torrent, Mª José Català, el director general de Canvi Climàtic, Jorge Lamparero, junt amb el president de Cierval, Rafael Ferrando, i Mª José Ponz, gerent de l’empresa. Un projecte que va ser impulsat per més d’un centenar d’empresaris entre els que es troben algunes de les principals societats del sector de la construcció.

L’Ajuntament de Torrent, mitjançant un Decret d’Alcaldia 1.804, de 26 de juny del 2007, exigia que en un termini de tres anys des de l’entrada en vigor de la Llei 2/2006 se devia acreditar l’autorització ambiental integrada de la Generalitat.

Per al grup municipal del BLOC també han sigut “perjudicades les arques municipals ja que la falta de llicència no ha facilitat que es liquidaren l’aprofitament urbanístic, 70.000 € pressupostats, i un suposat cànon de 60.000 anuals que mai s’ha ingressat. Els nostres càlculs suposen per a les arques municipals un presumpte crebant de 250.000 euros que no s’han ingressat ni s’hauria reconegut cap dret”.

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer va registrar una sèrie de preguntes a l’Alcadessa de Torrent Maria José Catalá “per a que ens explique si pensa requerir a l’empresa el compliment dels condicionants posats per al seu funcionament i quina previsió coneix sobre les oportunes llicències ambientals”.

A més, el portaveu en les Corts Valencianes, Enric Morera, també ha presentat algunes preguntes al Conseller Juan Cotino perquè aclarisca si existeix el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana, creat amb la Llei 2/2006 de Contaminació i Qualitat Ambiental i quina és la situació legal de GEMERSA en estos moments.

Font: L´informatiu

EL AYUNTAMIENTO DE TORRENT YA ACUMULA EN 2010 UN DÉFICIT DE MÁS DE 600.000 EUROS POR DESFASE ENTRE PREVISIONES E INGRESOS REALES DE LA CONTRIBUCIÓN

Veiga “los presupuestos de 2010 eran falsos y estaban trucados, las cuentas son un desmadre y la gestión económica es oscura y descontrolada”

Sólo han transcurrido nueve días desde que el Ayuntamiento de Torrent aprobó con retraso los presupuestos de 2010, y ya acumula un déficit de 623.075 euros como efecto de la falsificación de los datos, tal y como denunció el Grupo Municipal Socialista. El pasado día 19 de mayo, se aprobaron los padrones municipales del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica. En ellos, se establece la cantidad total que el ayuntamiento ingresará en concepto de contribución durante 2010.

Las previsiones de ingresos por la contribución urbana, según el presupuesto, se cifraban en 18.500.000 euros. Pero tan sólo dos semanas después, se recoge que la deuda tributaria que el ayuntamiento ingresará será de 17.908.691 euros; esto es, un desfase de  591.309 euros. Lo mismo sucede con la contribución rústica, por la que se preveían unos ingresos de 650.000 euros que se van a quedar al final en 618.234 euros. En total, de unos ingresos previstos en el presupuesto de 19.150.000 euros por la contribución, se cobrarán en realidad 18.526.925 euros. El desfase es de 623.075 euros (más de 103 millones de las antiguas pesetas).

Estos datos proceden del análisis del presupuesto que el PP aprobó en solitario el pasado día 10 de mayo y de dos decretos de alcaldía del 19 de mayo. Es decir, que en sólo 9 días, se produce un déficit real de más de 600.000 euros.

Para el Grupo Socialista, esto demuestra que los presupuestos de 2010 no sólo iban con retraso, sino que eran totalmente falsos. Para el portavoz socialista, José Veiga, “los presupuestos de 2010 eran falsos y estaban trucados, las cuentas son un desmadre y la gestión económica es oscura y descontrolada”. Veiga remarca que “no tiene justificación que 9 días después de aprobarse los presupuestos, ya se produzca un déficit de más de 600.000 euros por desfase en las previsiones de ingresos”. El portavoz socialista añade: “sólo hay que acercarse y rascar un poco para ver las mentiras. En sólo dos partidas ya hay 600.000 euros de déficit; ya veremos qué pasa con las otras”.

El PP de Torrent aprobó los presupuestos de 2010 en un Pleno extraordinario celebrado el día 10 de mayo, con cinco meses de retraso. El Grupo Socialista ya denunció públicamente que los presupuestos fueron aprobados sin presentar la liquidación del presupuesto de 2009, por lo que la oposición no tuvo acceso a las cuentas reales de ingresos y gastos del año pasado. Los nuevos datos ponen de manifiesto que la gestión económica del gobierno del PP de Torrent es oscura y descontrolada, y que las cuentas municipales son un desmadre permanente.

EU de Torrent ja té nou coordinador

Torrent 19/05/10

El Consell Polític Local d’Esquerra Unida de Torrent  va decidir, per unanimitat, proclamar com a coordinador del col·lectiu a Raúl Cebrián Bessini, estudiant de 24 anys membre d’EUPV i del PCPV, li acompanyarà Teodoro Arenes, qui ocuparà les tasques d’organització i finances.

Durant aquest període, EU de Torrent es planteja com a objectiu obtindre representació en el consistori integrant en el seu programa electoral  les propostes de les associacions i moviments socials del municipi en un projecte de caràcter progressista i aglutinador on tenen cabuda totes i tots aquelles i aquells ciutadanes i ciutadans que desitgen treballar des d’una perspectiva transformadora i d’esquerres a Torrent.

Torrent donarà 2.000 euros a la Fundació Pedro Cavadas

L’Ajuntament vol així mostrar el seu reconeixement al treball d’esta fundació després de la concessió del Premi Ciutadà de la Federació d’Associacions Ciutadanes (FAC)

L’Ajuntament de Torrent donarà 2.000 euros del Fons de Cooperació Internacional a la Fundació Pedro Cavadas per tal de mostrar el seu reconeixement a l’encomiable treball que realitza esta entitat al Tercer Món

D’esta manera l’Ajuntament farà un esforç econòmic per tal de sumar-se així a la iniciativa de la Federació d’Associacions Ciutadanes de concedir el Premi Ciutadà de l’entitat al cirurgià valencià este cap de setmana.

La Fundació Pedro Cavadas naix en 2003 amb l’objectiu de proporcionar cirurgia reconstructiva moderna a pacients desafavorits de països africans. Des de entonces organitza campanyes quirúrgiques humanitàries a la regió occidental de Kenya, on s’operen pacients, fonamentalment xiquets, de problemes reconstructius complexos de forma totalment gratuïta. Els casos especialment complexos són portats a Espanya per a ser operats en condicions òptimes.

EL PP DE TORRENT QUIERE GASTARSE AHORA 190.000 EUROS EN EL SERVICIO TELEFÓNICO 010

Veiga pide a la alcaldesa “que reflexione y se plantee que estamos en crisis, y un gasto de 190.000 euros puede ser excesivo para un servicio que ya se presta y que no ofrece garantías de plena eficacia”

El Ayuntamiento de Torrent está tramitando la implantación del canal de información telefónica 010, un servicio que se presta en diferentes ciudades españolas y que en Torrent costará 190.000 euros en dos años. El Grupo Municipal Socialista propone que se aplace la implantación de este canal de información, porque este servicio costará 95.000 euros cada año, una cantidad excesiva para los tiempos de crisis que estamos viviendo, y porque hoy día el servicio de información telefónica ya se viene prestando por personal municipal con un coste muy inferior, y la implantación del 010 no garantiza en ningún caso que el ciudadano reciba una prestación óptima.

El servicio que se pretende implantar se adjudicará a una empresa privada, que se encargará de gestionar la información ciudadana y de trámites y gestiones administrativas: información general y especializada, servicios municipales y trámites administrativos. Los horarios de atención serían de 8 a 20 de lunes a viernes y de 9 a 20 los sábados. La atención sería realizada por un operador, excepto de 9 a 15 horas entre semana, en que habría dos operadores. El coste del servicio será de 95.000 euros anuales, con un contrato por dos años. Esto supone gastarse 190.000 euros (más de treinta millones de las antiguas pesetas) en un servicio que ya se presta en el Ayuntamiento, puesto que la central de telefonía se encarga de atender las llamadas entrantes y de dirigirlas a los diferentes departamentos municipales.

En su propuesta, el Grupo Socialista deja bien claro que no se opone a ningún medio de modernización de la gestión municipal, sino que “de lo que se trata es de ver si es o no es oportuno gastarse ahora 190.000 euros en un servicio que ya se viene prestando”. Del mismo modo, el Grupo Socialista recuerda que la implantación del servicio telefónico 010 no es ninguna garantía de eficiencia y modernización. De hecho, según un estudio realizado el año pasado por una prestigiosa asociación de consumidores de España, uno de cada tres teléfonos 010 existentes ofrece una información insuficiente, y la calificación global que se le otorga a ese servicio es un mediocre ‘aceptable’.

El portavoz del Grupo Socialista, José Veiga, pide a la alcaldesa de Torrent “que reflexione y se plantee que estamos en crisis, y un gasto de 190.000 euros puede ser excesivo para un servicio que ya se presta y que no ofrece garantías de plena eficacia”. Veiga remarca que “la modernización de la gestión es lo mejor para la ciudad, pero el servicio 010 puede esperar hasta que la situación económica mejore y no pasaría nada, puesto que quien llama al ayuntamiento ya recibe una atención profesional”.

Nota de premsa pspsv-psoe torrent

EL BLOC DE TORRENT DEMANA A CATALÀ QUE FAÇA POLÍTICA I NO CONVERTISCA L’AJUNTAMENT EN UNA INSTITUCIÓ BENÈFICA

Beguer (BLOC) acusa a Català “de provocar a l’oposició amb les aportacions al Punt d’Aliments mentre oculta totes les factures de la seua gestió”.

El portaveu del BLOC en l’Ajuntament de Torrent ha demanat hui a Maria José Català que “comence a governar, que lidere l’Ajuntament i que faça propostes per combatre la crisi econòmica. Ja no pot fugir més de la seua responsabilitat com a primera autoritat convertint l’Ajuntament en una institució benèfica”.

Beguer ha criticat que “l’única proposta per combatre la crisi econòmica i generar expectatives als més de 9.300 parats de la població no pot ser un banc d’aliments i l’organització de concerts benèfics. No pot emprar la demagògia com única ideologia per a provocar a l’oposició preguntant quantes entrades compraran per un concert solidari. La ciutadania no pot tindre com única resposta que li enviaren un litre de llet quan no tinguen ingressos, quan l’equip de govern de María José Català ha gastat els seus recursos en plena crisi econòmica en saber si la Torre era mora o cristiana. Els parats de Torrent es mereixen més respecte.”

Beguer ha reiterat “la petició de transparència en la gestió municipal, que comença per posar damunt de la taula les factures de 2008 i 2009. Des de que governa Maria José Català, contra tota norma, no ens han mostrat ni una sola factura i per tant, no podem valorar si els gestos de l’alcaldessa són sincers o plens d’hipocresia. Que predica unes coses i en fa unes altres. Si no té res que amagar que pose totes les factures damunt de la taula, que ens deixe comprovar en que ha emprat els diners dels torrentins. Tenim dret a saber-ho”.

Per al portaveu del BLOC “la estratègia política de Català consistix en apel·lar a emocions per guanyar el recolzament del poble, amb l’abús de la propaganda i sense parlar de política. Una mostra total de demagogia que comença per prometre 5.000 vivendes i un hospital inaugurat abans de l’acabat de la present legislatura. Ara, com que no té idees per a combatre la crisi i la desocupació, es tracta de desprestigiar a l’oposició amb el termòmetre de les aportacions personals al punt d’aliments que no té ni CIF, ni personalitat política ni transparència en la gestió comptable”. I així és pregunta “a qui fem l’ingrés del donatiu al punt d’aliments i qui ens retrà comptes? ”.